** Caesar III: TIPS & TRICKS **
- een wonderput
- planmatig bouwen
- militaire verdediging
- wijzigen van systeemcodes

Bouwvolgorde om wijken te laten ontwikkelen:
Zet eerst een aantal tenten langs een weg.
Heb je niet meer dan 4 man per huis ? Dat is begin nivo=tent.
Klik op rechtermuis om te zien waarom het huis niet onwikkeld. bijv. je leest : "does not have access to water".
Je moet dan een Well (waterput) of een Reservoir voor water bouwen. Kies knop met de golfjes en kijk wat mogelijk is.

Nu voedsel toevoer regelen:
Bouw achtereenvolgens: Farm, Granarie, Market. Daarna er tempel langs de weg en tents worden echte hutjes: Small shack (9 bewoners), resp. Large hovel (15).
Daarna School en theater en je groeien door tot huisjes:: Small casa (17), etc.

De bouwvolgorde is En tussendoor woningen bijplaatsen om arbeiders voor de gebouwen in nabijheid te krijgen.
Kijk achterin handleiding (in boekje of) op pdf-file op CD. Daar staan een overzicht welke gebouwen wel en niet wenselijk zijn nabij huizen.
En een beetje geduld hebben, voordat immigranten in de huizen zitten en de gebouwen bemand zijn met werkers.

Het moet zonder cheats mogelijk zijn minimaal tot huisniveau Grand Insula te komen (80 bewoners). Je moet gewoon de basisvoorzieningen bij de tentjes bouwen (Water, voedsel, tempel, theater, school, etc.)
De bouwvolgorde leer je bij de startoefening in "A village is born" en bij de eerste 2 provincies (Brundisium en Capua) van Start New Career. Deze eerst dus helemaal spelen om alle eigenschappen van gebouwen en huizenevolutie te ervaren. En NIET beginnen met City Construction Set !
Je krijgt in de eerste levels automatisch hulp/uitleg van het programma.

wonderput Cheat 1: een put met geld
Kom je geld tekort bij een saldo lager dan 5000 Dn, dan kun je de volgende truuk toepassen.
Ga op een put (Well) staan. Klik rechts voor informatie. Doe dan de toetscombinaties Alt-K en Alt-C. Hierdoor krijgt je er 1000 Dn. Dan komt Caesar je niet meer bestraffend toespreken met "You again! You have squandered the funds from Rome. Caesar had angrily agreed to lend you up to 5,000 denarii for 12 months. you need to generate funds from taxes and export".
Dus houd altijd een put over, ook al heb je inmiddels overal fonteinen.
dit scherm krijg je na Alt-K Alt-V op de put Cheat 2: een put met overwinningsmagie.
Heb je genoeg gehad van je missie en je wilt door naar het volgende nivo? Ga op een put (Well) staan. Klik rechts voor informatie. Doe dan de toetscombinaties Alt-K en Alt-V, en vervolgens pijltje verlaten. Dat krijg je Victory en promotie naar een nieuwe opdracht.


Cheat 3: Oproepen van een massa-aanval van vijand.
Je kunt een overmacht van vijanden oproepen die de boel zullen vernietigen.
Ga op een put (Well) staan en klik rechts. Dan Alt-K en tegelijkertijd met muis op ?-helpknop klikken. Daarna Alt-C, en vervolgens wegklikken. Dan krijg je grote legers op je af.
Tips :
Warehouse Granarie Workshop Colloseum Tip 1 : Planmatig bouwen
Bouw industrie altijd aan de rand van de stad. Granaries, Warehouses en Workshops in de omgeving verlagen het woonplezier. Ook grote gebouwen zoals Reservoir, Colloseum en Gladiator School verminderen de aantrekkelijkheid voor de bewoners.
Vooral Barracks, Towers, Docks, Shipyards en Warfs zijn ongewenst in woonwijken.
Een goede voorbereiding is aan te bevelen. Zet na de start van een assignment even de gamespeed lager en bekijk wat er allemaal aanwezig is: waar is water? waar zijn rechte oevers voor shipyard en Warfs ? hoeveel farmland is er ? welke raw materials zijn te zelf ontginnen ? en wat willen andere steden (Empire Map) verhandelen ?
Dock Gladiatorschool Shipyard
Je mag de hoofdweg naar Rome openbreken om de loopbewegingen te beperken van jouw marktkooplui, prefecten, onderhoudsmonteurs, priesters, schoolkinderen etc. Zo kun je een woonwijk in een cirkel bouwen en een weg naar de Farms, terwijl de mensen niet onnodig de vrije ruimte in lopen. Je mag de weg wel wegscheppen maar niet blokkeren met een muur of zo. Een Gatehouse is een alternatief om het lopend personeel binnen de stad te houden.

Houd tijdens de ontwikkeling van de stad rekening met breakpunten in de evolutie van huizen. Het is namelijk zo dat marktkooplui anticiperend goederen verhandelen (pottery), vooruitlopend op de behoefte van het toekomstige woonnivo.
Als je dus nog nauwelijks pottery in je Warehouse hebt, bouw dat ook nog geen Bath-house in de woonwijk. Want dan krijg je een vervelende in- en uitstroom van bewoners door op- en neergang van het luxe nivo (Small Casa - Large Casa).
Dus laat de markt eerst de huizen bevoorraden met pottery en zet dan pas een bathhouse neer om te evolueren en op dat nivo te blijven.

Wanneer aan workers/immigranten een gebrek is, is het dus verstandig om volledige wijken niet te laten evolueren tot een hoger nivo dan Small Casa (=hoogste nivo voordat pottery nodig is), want voor alle volgende faciliteiten (industrie, bath-house, etc) zijn werkers nodig en het aantal extra bewoners in die luxere huizen is beperkt.

Een kleine onvolkomenheid in het programma is te benutten.
Een bezoeker van het Forum op Caesar3.com meldde dat eigenlijk slechts 2 tenten volstaan om de levering van workers te regelen voor Farms en Industry, indien je er in totaal genoeg hebt. Je hoeft dus kennelijk alleen contact met woningen te hebben, het aantal beschikbare workers is niet lokaal bepaald.
Javelin Legionairs Tip 2 : Militaire verdediging
Afgezien van muren en torens behoor je in risico-steden ook soldaten op te leiden. Bouw een Fort ver van de woongebieden. Deze hoeft geen verbindingweg te hebben. In principe is de keuze voor Legionaires het beste, want deze zijn het sterkste. Echter, in het begin heb je waarschijnlijk nog geen ijzermijnen en dus ook geen schilden. Bijvoorbeeld in Syracusae wordt je al vrij vroeg in het spel bedreigd door barbaren. Bouw dan eerst een Fort voor Javelin (lanswerpers). Daarmee kun je de eerste aanvallen afslaan. Later een fort met Legionairs erbij, en er kan je niets gebeuren.
De twee soorten geven een leuk samenspel. Javelin zijn snel maar wel kwestbaar. Legionairs verplaatsen zich langzaam maar zijn sterk in man-tot-man gevecht.
Ga dus eerst met de Javelin naar de binnendringers en bestook ze op afstand. Elke keer als de vijand te dicht bij komt trek je een stuk terug. Vanwege jouw snelheid hoef je niet of nauwelijks mannen te verliezen. In de tussentijd stuur je de Legionairs erop uit. Uiteindelijk zet je twee linies achter elkaar. Voorop de Legionairs met hun schilden en erachter de Javelin die op afstand dodelijk zijn.
Vanaf level 5 moet je in militair gevaarlijke gebieden jouw Legionairs extra trainen in een Militaire Academy. Bijv. in Mediolanum kun je anders niet op tegen Hannibal en zijn olifanten. De extra training vertraagt de tijd tot de soldaat paraat wordt.
Hint: bouw de Militaire Academy pas bij de 12e of 13e man in opleiding. De laatste 2 of 3 Legionairs bepalen namelijk of het totale Fort de status Militairy trained krijgt.
Cheat 3: instellingen van de gebouwen wijzigen (Gevaarlijk, alleen voor gevorderden !)
(deze cheat is in principe niet nodig om te winnen, het is alleen een aardigheidje om het spel in de war te sturen.)
Je kunt de prijzen, de effecten op verlangen (desirability) en het aantal bewoners of werkers per gebouw aanpassen. Deze parameters staan in het bestand c3_model.txt in de Caesar3-directory.
Maak vooraf een kopie van het orginele bestand , daarna kun je wat experimenteren.
In het bestand zelf staat een uitleg voor het blok ALL BUILDINGS. Het eerste 2 cijfers na {, geven de prijs en de desirability. Het twee na laatste cijfer staat voor het aantal mensen dat er kan werken. Zo kun je werkeloosheid snel oplossen, zet bijv. personeelsbehoefte voor Tempels en Library hoger.
In het blok ALL HOUSES staat per gebouw een lange reeks cijfers, die bepalen bij welke omstandigheden huizen evolueren en devolueren. Een groot deel van de codes is ontcijferd als achtereenvolgens
{, desirabily waar beneden het huis gaat devolueren, desirabily waar boven het huis gaat evolueren, code of het kan evolueren, waterbehoefte, religion, education, code of het kan devolueren, barber, bath, clinic/hospital, foodvariety, pottery, oil, furniture, wine, ?,?,?, max.bewoners, ...
c3_model.txt defect ? klik dan hier voor oorspronkelijke versie.

downloadbestanden en strategietips per stad uit het carierrepad (o.a. Tarraco, Mediolanum, Lugdunum, Carthago en Tarsus).
downloaden updatepatch 1.1 (maart 99) op Caesar3.com.
NB: Je moet UK-versie kiezen (niet standaard US-versie) als op jouw versie het co.uk-www-adres staat (kijk op CD en achterop boek).
terug naar mijn startpagina over Caesar III.